Uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering van 28 april 2023

Beslissingen / Informatie over onze bezoekers
Tussen 1 januari en 31 maart 2023 hebben we 4.308 bezoekers ontvangen, verdeeld over 2.410 individuele bezoekers, 794 bezoekers op groepsbezoek en 1.104 schoolbezoeken. Sinds 1 januari hebben 1.196 bezoekers een rondleiding op vast uur gevolgd.
Beslissingen / Informatie over onze leden
De aanvragen van Marc Simoens, Patrick Coeck en Fred Gerarts om effectief lid te worden werden aanvaard. De 3 leden worden benoemd als effectieve leden op 28 april 2023.
Beslissingen / Informatie betreffende de gidsen

  • Opleiding Duitstalige gidsen: 3 kandidaten zijn geslaagd: Walther Van Opstal, Serge Fijalkowski en Gustavo Flamme de Miguel.
  • Vanaf 20 mei vinden op de 1e en 3e zaterdag van elke maand om 11.00 en 13.30 uur individuele rondleidingen in het Duits plaats.
  • “Ontdekkingsbezoeken” vinden bij toerbeurt plaats op de 2e zaterdag van elke maand van april tot september op reservering om 13.00 uur in het Frans en om 12.30 uur in Nederlands, (in april Cp 120 – Blok 4, in mei Kanaal N – Mi N, in juni Cp Noord, Plateau – Cp Zuid, in juli Cp 120 – Blok 4, …).
  • Op woensdag 17 mei om 19.00 uur en zaterdag 20 mei om 10.00 uur is een opleidingssessie over de werking van de Cp Nord gepland door het technische team voor enkele gebreveteerde gidsen.

Beslissingen / Informatie over het museum
Verschillende stukken bewapening werden bij hetWar Heritage Institite opgehaald voor ons museum (DBT, Mg 34, 2 Mg 08/15, Mg 08, FM met statief voor luchtafweer, Schmeisser Bayard…),
Beslissingen / Informatie over onze concessie
Tijdens een tweede vergadering op het Kabinet van de minister van Defensie op 25 april hebben wij de bevestiging gekregen dat de vzw een nieuwe concessie voor 20 jaar krijgt. De voorwaarden van deze nieuwe concessie zullen in 2023 in onderling overleg tussen onze vereniging en het Ministerie van Defensie worden vastgesteld.
Beslissingen / Informatie over de werking

  • Ons dossier voor de projectoproep “Valorisatie van eigendommen met een hoge erfgoedwaarde” van het Waalse Herstelplan werd niet geselecteerd door de Waalse regering. Minister Valérie De Bue en haar medewerkers stellen echter voor om samen met ons na te gaan welke vorm de steun van het Gewest zou kunnen aannemen.
  • Op 19 april 2023 werd in opdracht van de gemeenten Visé, Bassenge en Oupeye met het bureau COSEP een terreinonderzoek uitgevoerd voor de plaatsing van de voetgangersbrug over het fort. Volgens dit eerste onderzoek zou de ligging van de voetgangersbrug zich bevinden tussen Visé 1 en Cp Nord. Toekomstige metingen en boringen in de hellingen van de doorgang van het Albertkanaal zullen de exacte locatie bepalen.
Scroll naar boven