Privacybeleid

Algemeen privacybeleid van toepassing bij de de vzw Fort Eben-Emael

Versie 21 december 2018

De vzw Fort Eben-Emael behoudt zich het recht om zijn privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Privacyverklaring in het kader van de Europese privacyregels – General Data Protection Regulation (GDPR)

De privacy van onze bezoekers is belangrijk. De persoonsgegevens die de toekomstige bezoeker met de vzw Fort Eben-Emael deelt worden enkel gebruikt voor de administratie en de organisatie van het aangevraagde bezoek, rondleiding of evenement. Zij worden enkel met derden gedeeld indien zij nodig zijn voor een dienst, waarvoor wij, naar aanleiding van de aanvraag, beroep moeten doen op een derde of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken u persoonsgegevens doordat u van onze diensten gebruik maakt of doordat u ons uw gegevens zelf doorgegeven heeft via een reservatie- of contactformulier, mail, via onze website www.fort-eben-emael.be of via een online reservatieaanvraag.

Onder verwerking verstaan wij het verzamelen, opslaan, bijhouden, wijzigen en raadplegen van de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de volgende:

 • voornaam en familienaam
 • woonplaats
 • e-mail
 • telefoonnummer
 • een eventuele link met een vereniging of bedrijf

Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor wij de gegevens ontvingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met secretariat@fort-eben-emael.be.

Foto’s en filmen

U wordt in het fort en op zijn site gefilmd en er kunnen sfeerfoto’s of filmopnames gemaakt worden. Deze foto’s en filmen kunnen door de vzw Fort Eben-Emael gebruikt worden voor promotiemateriaal en voor nieuwsactiviteiten. Om de GDPR wetgeving te respecteren vermijden wij zoveel mogelijk dat personen herkenbaar zijn op de foto’s.

Beveiliging

De vzw Fort Eben-Emael neemt de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen, door onder meer:

 • een gebruik van toegangscontrole voor fysieke toegang tot het fort en bepaalde lokalen door middel van sleutels en codes
 • een indringeralarm
 • een beperkte toegang tot de gegevens door toewijzing van bevoegdheden en passwoordcontrole 

Specifieke privacyverklaring voor (steunende) leden en gidsen van de vereniging vzw Fort Eben-Emael

Door lid te worden, of lid of gids te zijn, aanvaard het lid of de gids dat er een samenwerkingscontract bestaat tussen hem en de vzw Fort Eben-Emael.  De verwerking van de persoonsgegevens van leden en gidsen gebeuren bijgevolg op contractuele basis.

De persoonsgegevens die wij voor onze leden en gidsen verwerken zijn de volgende:

 • voornaam en familienaam
 • adresgegevens
 • e-mail
 • telefoonnummer
 • geboortedatum en plaats
 • geslacht
 • taalrol

De persoonsgegevens worden enkel intern gebruikt voor de organisatie, de goede werking en het beheer van de vereniging, de bezoeken, de rondleidingen, evenementen en activiteiten georganiseerd door de vzw Fort Eben-Emaell of waar deze aan deelneemt, evenals voor de verzending van het ledenblad en informatie omtrent de vereniging. Zij worden enkel met derden gedeeld om te voldoen aan de  wettelijke verplichtingen.

Het lid of de gids heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Het laten verwijderen van de persoonsgegevens houdt automatisch een verbreking van het samenwerkingscontract tussen het lid of de gids en de vzw Fort Eben-Emael in.

Buiten deze specifieke bepalingen is het algemeen privacybeleid van de vzw Fort Eben-Emael van toepassing.

Specifieke privacyverklaring voor figuranten die meewerken aan evenementen en activiteiten georganiseerd door de vereniging vzw Fort Eben-Emael

Door deel te nemen aan evenementen en activiteiten georganiseerd door de vzw Fort Eben-Emael aanvaard de deelnemer – figurant dat er een samenwerkingscontract bestaat tussen hem en de vzw Fort Eben-Emael. De verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer- figurant gebeuren bijgevolg op een contractuele basis.

De persoonsgegevens die voor de deelnemer – figurant, verwerkt worden, zijn de volgende:

 • voornaam en familienaam
 • adresgegevens
 • e-mail
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • taalrol
 • voor Belgische ingezetenen eventueel het rijksregisternummer

De persoonsgegevens van de deelnemer – figurant, worden enkel intern gebruikt voor evenementen of activiteiten georganiseerd door de vzw Fort Eben-Emael en worden enkel met derden gedeeld om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

De deelnemer – figurant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Het laten verwijderen van de persoonsgegevens houdt automatisch een verbreking van het samenwerkingscontract tussen de figurant en de vzw Fort Eben-Emael l in.

Buiten deze specifieke bepalingen is het algemeen privacy beleid van de vzw Fort Eben-Emael van toepassing.

Website www.fort-eben-emael.be

Cookies

De website maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die bij de eindgebruiker lokaal worden bewaard. De cookies hebben als enig doel het verbeteren van de gebruikerservaring van de website.

Cookies kunnen indien gewenst via de browser uitgeschakeld worden. Hou er wel rekening mee dat dit een mogelijke invloed kan hebben op de werking van deze, of andere, websites.

Google Analytics

Om de website nog meer op de eindgebruiker af te stemmen, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Op deze manier verzamelen wij anoniem gegevens over het gebruik van onze website. Ook hier is het doel om de gebruikerservaring te verbeteren.

Vragen

Mocht u vragen hebben over ons privacy beleid, kan u steeds contact opnemen met ons via het contactformulier of via ons e-mailadres secretariat@fort-eben-emael.be.

Scroll naar boven