Lid worden van het fort

Door lid te worden van de vzw Fort Eben-Emael draag je financieel bij in het goed functioneren, het onderhoud, de restauratie en de conservatie van het fort.

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 12,- minimaal per persoon.

Je ontvangt ons informatieblad Castrum.

Jaarlijks worden er minimaal 2 onderhouds- en werkdagen in en rond het fort georganiseerd.
Met je vrijwillige aanwezigheid op deze werkdagen zet je je lidmaatschap om in de praktijk en draag je concreet bij tot het onderhoud van het fort.
Elke werkdag wordt afgesloten met een specifiek bezoek of een presentatie omtrent het fort of de Tweede Wereldoorlog in het algemeen.

Dankzij je bijdrage en inzet houden we de geschiedenis levend!

Vul het aanvraagformulier in om lid te worden.

Steun ons en ontvang een fiscaal voordeel
In 2021 startte het fort met een update van een aantal museumzalen en met het openstellen van gevechtsbunkers die het daglicht niet meer zagen sinds mei 1940. Met een kleine financiële bijdrage draag je bij tot het in stand houden van het uitzonderlijk patrimonium en een significant deel van de hedendaagse wereldhistorie. Iedereen die zich verbonden voelt roepen we op om mee te doen.

Wie een éénmalige of periodieke gift van minimum € 40 doet op het rekeningnummer BE80 7330 5894 1977, met de vermelding ‘gift Fort Eben-Emael’ ontvangt automatisch een fiscaal attest.
45% van je gift recupereer je via een belastingvermindering in je personenbelasting.
Een gift van € 100, kost je dus maar € 55.

Het project
Wij willen van het Fort van Eben-​Emael een modern museum maken, dat representatief is voor de Tweede Wereldoorlog in België en in het bijzonder voor de Duitse aanval in de meidagen 1940 en de slag om het Albertkanaal.

Om de individuele bezoeker een uniek beeld te geven van het leven en lijden van de soldaten en de burgerbevolking en de gruwelijkheid van de oorlog, worden enkele museumzalen gerenoveerd en wordt het museum in de ondergrondse kazerne uitgebreid met 12 nieuwe zalen. Hierin komen thema’s zoals de bouw van het fort, de militaire en politieke aspecten vanuit zowel Geallieerde als Duitse standpunt, de slag om het Albertkanaal en de aanval op het fort en de bruggen van Veldwezelt, Vroenhoven en Kanne, het luchtgevecht,  het leven in de Jekervallei tijdens de bezetting, het lokale verzet, de krijgsgevangenschap en de bevrijding.

Met speciale aandacht richten we ons tot jongeren. Door een kritische benadering van de geschiedenis streven we naar bewust beleven en begrijpen dat de aspecten als vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn.

We willen enkele historisch belangrijke plaatsen en getuigenissen van de aanval op het fort, die vandaag nog niet toegankelijk zijn voor het publiek, ontsluiten.
Beleving is de sleutel om de geschiedenis terug tot leven te brengen.

De uitbreiding van het museum, de digitalisering, de restauratie, de moderne scenografie en dito toegangscontrole zijn een aanzienlijke investering en zijn het onderwerp van een meerjarenplanning. Eenmaal gerealiseerd zal de individuele bezoeker autonoom de ondergrondse kazerne en een gedeelte van het galerijenstelsel kunnen ontdekken. Andere plaatsen in het fort kunnen bezocht worden onder leiding van een deskundige gids.


Met de HERITA-​projectrekening willen we de kazemat “Maastricht 2” openstellen voor het publiek. Deze bunker werd door de Duitsers aangevallen met drie holle ladingen die 2 van de 3 kanonnen en de artillerie observatieklok “Eben 3“ vernielden. Door het openstellen van Maastricht 2, dat sedert 1940 afgesloten is, zal de bezoeker een uniek inzicht krijgen van de vernietigende kracht van de holle lading en de intensiteit van de Duitse aanval.

We hebben je hulp nodig
Het masterplan 2022 – 2025 van het fort voorziet in het openstellen van meerdere nieuwe museumzalen en een gevoelige uitbreiding van de museale collectie. Door je steun draag je bij tot het in stand houden van het uitzonderlijk patrimonium van het fort en een significant deel van de hedendaagse wereldhistorie. Alle projecten houden verband met de geschiedenis van het fort en de omliggende regio. We zijn dan ook voornamelijk op zoek naar expositiemateriaal dat aansluit
 • de Belgische mobilisatieperiode, militaire uniformen en uitrustingsstukken uit de periode 1935 – 1940, gelinkt aan de eenheden betrokken bij de slag om de 3 bruggen over het Albertkanaal en het fort : 7de infanteriedivisie, 18de linieregiment, 2de regiment grenadiers, 2de regiment karabiniers, grenswielrijders Detachement Lanaken, 14de en 20ste regiment artillerie, 6de en 21ste bataljon Genie.
 • het fortgarnizoen, de bewapening en de uitrusting van het fort,
 • de Duitse voorbereiding en training voor de aanval op het fort,
 • de aanval op het fort en de regio,
 • de burgerslachtoffers in de regio,
 • de gevechten bij de bruggen van Kanne, Vroenhoven en Veldwezelt,
 • de tegenaanvallen/luchtaanvallen op de 3 bruggen, uitgaande van zowel Belgische en geallieerde kant,
 • het lot van de soldaten van het fortgarnizoen na de aanval: de gesneuvelden, de gewonden, de krijgsgevangenen,
 • de Duitse bezetting van de regio en de Duitse aanwezigheid in het fort,
 • het verzet in de regio en het lot van de verzetsleden die in 1939 – 1940 deel uitmaakten van het fortgarnizoen,
 • de bevrijding van het fort en de regio.
Heb je objecten, foto’s, documentatie, verhalen gelinkt aan het fort of de aangehaalde thema’s, en wens je deze in bruikleen te geven, te doneren of eventueel te verkopen aan het fort, neem dan contact op met onze conservator Tom Hendrikx op het nummer +32 (0)4 286 286 1 of +32 (0)470 01 93 09 of zend een e-mail naar tom.hendrikx@fort-eben-emael.be. Indien je schenking wordt aanvaard stelt het fort een bruikleen- of schenkingsovereenkomst op. Door je steun draag je bij tot het in stand houden van het uitzonderlijk patrimonium van het fort en een significant deel van de hedendaagse wereldhistorie.
Scroll naar boven