Algemene voorwaarden

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

versie 2 januari 2021

De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. In geval van wijziging zal de versie van de algemene voorwaarden op de website https://www.fort-eben-emael.be worden toegepast op de reservering van diensten of producten op de datum van de definitieve bevestiging van de groepsreservering of het individuele bezoek.

Huisregels

Het fort is een herdenkingsmemoriaal. Hier is in 1940 gevochten voor onze vrijheid. Daarom vragen we aan iedereen om zich hier respectvol te gedragen en de nagedachtenis van de gesneuvelde soldaten te respecteren.
Het patrimonium van het fort is kwetsbaar, help ons om het te bewaren. Volg de richtlijnen van de gidsen en de directie van de vzw Fort Eben-Emael.

Door je bezoek aan het fort stem je er mee in dat je verantwoordelijk bent voor je eigen veiligheid.
Het fort en de vzw Fort Eben-Emael zijn niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen.
Het fort en de vzw Fort Eben-Emael verwerpen alle aansprakelijkheid bij schade aan of diefstal van voertuigen, fietsen en motorfietsen op onze parking of bij de fietsstallingen.

Ouders, groepsbegeleiders en leerkrachten zijn te allen tijde verantwoordelijk en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen meegebrachte kinderen of groepsleden.

Beeldopnames
Door je bezoek stem je er automatisch mee in dat je gefilmd wordt door onze beveiligingscamera’s en dat het beeldmateriaal door ons bewaard wordt.
Alhoewel wij je recht op privacy respecteren, is het tevens mogelijk dat je tijdens je bezoek gefilmd wordt. Deze opnames kunnen door de vzw Fort Eben-Emael gebruikt worden voor promotiemateriaal en voor nieuwsactiviteiten.
Veel bezoekers fotograferen en filmen. Als je niet in beeld wilt komen, maak dit dan bijtijds aan de fotograaf of filmer duidelijk. Het fort en de vzw Fort Eben-Emael zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofd beeldgebruik door derden.
Beeld- en geluidopnames voor privédoeleinden zijn toegestaan, mits hierbij de andere bezoekers niet gestoord worden.
Wij eisen ons het recht toe om beeldmateriaal over het fort dat door bezoekers van het fort op het internet wordt gedeeld te gebruiken voor eigen doeleinden.

Beeld- en geluidopnames voor professionele of commerciële doeleinden zijn enkel toegestaan mits voorafgaandelijke schriftelijke instemming van de vzw Fort Eben-Emael.

Dieren
Honden aan de leiband zijn toegelaten voor zover zij de andere bezoekers niet hinderen.

Bezoekvoorwaarden

Artikel 1.
Om het fort te bezoeken moet je in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs. Toegangsbewijzen kunnen online of aan de kassa worden gekocht. De geldige tarieven voor een bezoek aan het fort zijn de tarieven vermeld op https://www.fort-eben-emael.be.

Artikel 2. Individueel bezoek.
Individuele bezoekers raden we sterk aan om een toegangsbewijs online aan te kopen en een tijdslot te reserveren. Zonder reservatie van een tijdslot kan de toegang niet gegarandeerd worden.

Artikel 2.1.
Toegangsbewijzen die in voorverkoop zijn gekocht, worden niet teruggenomen of terugbetaald, met name in geval van verlies of diefstal. Het toegangsbewijs is alleen geldig op de datum die de bezoeker op het moment van aankoop heeft gekozen.

De vzw Fort Eben-Emael behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht (als gevolg van natuurlijke, toevallige of sociale gebeurtenissen – niet-limitatieve lijst) de toegang tot het fort te weigeren aan bezoekers die vooraf een toegangsbewijs hebben gekocht. In dat geval blijft het toegangsbewijs geldig tot 31 december van het lopende jaar en voor hetzelfde type bezoek. Er dient echter een nieuwe reservering gemaakt door een e-mail te sturen naar secretariat@fort-eben-emael.be.
Potentiële bezoekers die tijdens het jaar van aankoop geen gebruik maken van hun vooraf gekochte toegangsbewijs, doen dit op eigen kosten. Er kan geen terugbetaling van de toegangsprijs worden gevraagd.

De geldende tarieven zijn vermeld op onze website www.fort-eben-emael.be. Devzw Fort Eben-Emael aanvaard de verantwoordelijkheid voor eventuele fouten op haar website, maar is echter niet aansprakelijk voor onjuiste informatie verschaft door derden.

Artikel 2.2.
Bij aankoop van een toegangsbewijs aan verminderde prijs, door middel van een voucher, een kortingskaart of een lidkaart van een partnervereniging, dient er op de dag van bezoek een geldige voucher of kortingskaart aan de onthaalbalie afgegeven te worden, zo niet zal het normale tarief worden toegepast. Leden van partnerverenigingen dienen een geldige lidkaart te tonen.

Artikel 3. Bezoek op reservatie en groepsbezoek.
het betreft de volgende types van bezoek: privé bezoek, groepsbezoek, thema bezoe, thema rondleiding, schoolbezoek. Een bezoek op reservatie is steeds een bezoek met rondleiding met gids.

Een bezoek op reservatie kan elke dag van het jaar geboekt worden dat het fort geopend is. De sluitingsdagen en de termijn binnen dewelke de reservatie dient te gebeuren zijn vermeld op onze website www.fort-eben-emael.be.

De persoon die de reservering maakt, wordt beschouwd als de persoon die verantwoordelijk is voor de reservatie en de bezoekersgroep.

De reserveringsaanvraag wordt zo snel mogelijk door ons secretariaat bevestigd.

Artikel 3.1.
Voor een bezoek op reservatie geldt een minimumprijs.
De geldende minimumprijzen zijn vermeld op onze website www.fort-eben-emael.be. De vzw Fort Eben-Emael aanvaard de verantwoordelijkheid voor eventuele fouten op haar website, maar is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie verschaft door derden.

De betaling van het gereserveerde bezoek gebeurt op de dag van het bezoek zelf door middel van een elektronische betaling of met cash, tenzij anders voorafgaandelijk met het secretariaat overeengekomen. Betalingen op factuur dienen te geschieden binnen de 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 3.2.
Er is een maximum aantal bezoekers per type van bezoek op reservatie en per gids. Het maximale aantal bezoekers wordt aangegeven op onze website www.fort-eben-emael.be.

Het aantal deelnemers aan een bezoek op reservatie kan tot 2 werkdagen voor de bezoekdatum gewijzigd worden door het zenden van een mail naar secretariat@fort-eben-emael.be. Zo niet zal, indien het aantal bezoekers lager ligt, het initieel bij de reservatie opgegeven aantal bezoekers aangerekend worden, steeds rekening houdend met de minimumprijs voor het type bezoek.

Indien het aantal deelnemers het eerder aangekondigde aantal overschrijdt, kan om veiligheidsredenen een extra gids worden toegevoegd. De kosten van deze extra gids zijn afhankelijk van het gevraagde type bezoek, en zijn vermeld op www.fort-eben-emael.be. Als er geen extra gids beschikbaar is, kan het bezoek geweigerd worden aan het aantal deelnemers die het eerder aangekondigde aantal overschrijden.

Artikel 3.3.
Bij een vertraging van meer dan 15 minuten, dient het secretariaat van het fort gecontacteerd op het nummer +32 (0)4 286 2861. Bij niet verschijnen binnen 45 minuten na het voorziene uur, en zonder telefonische verwittiging, wordt het bezoek geannuleerd (no show) en wordt er een vergoeding van € 30,- per voorziene gids aangerekend.

Artikel 3.4.
Een annulering van een groepsbezoek dient ten laatste 2 werkdagen voor de bezoekdatum per mail aan secretariat@fort-eben-emael.be gemeld. Bij niet verschijnen op de bezoekdatum (no show) wordt er een vergoeding van € 30,- per voorziene gids aangerekend.

vzw Fort Eben-Emael

Scroll to Top